I samarbete med våra återförsäljare kan vi erbjuda ett komplett 

utgödslingsprogramFlygvy TUNA för nöt, svin och fjäderfä.

Vi skräddarsyr produkter utifrån kundens specifika behov.

Ingenting är omöjligt, det är bara fantasin som sätter gränser.

 

 

                                                                                                      TUNA

                                                                                  Bäst på utgödsling

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                                Starka komponenter i en HYDRODOX-utgödsling.

Sidan senast ändrad 20210503

Webmaster