Till startsidan

D70-spelet

 

Stort exklusivt wirespel 

som  passar för öppna               

gödselgångar och  

spaltrännor. 

Utrymmesbrist? 

D70-spelet 

placeras  med fördel

utanför stallet.

  • FÖR GÖDSEL MED SMÅ HALMMÄNGDER OCH FLYTGÖDSEL
  • KAN GÅ HELT AUTOMATISKT, 24 TIMMAR OM DYGNET OM SÅ ÖNSKAS
  • EXTREMT LÅNGSAMTGÅENDE SKRAPOR
  • GÅR HELT LJUDLÖST
  • FUNKTIONSSÄKER UTGÖDSLING MED SKRÄDDARSYDDA SKRAPBANOR
  • SPECIELLT LÄMPLIGT FÖR STORA BESÄTTNINGAR, UPP TILL 400 KOR/SPEL

 

Webmaster